1. ხელშეკრულების საგანი.
  • ეს ხელშეკრულება ძალაშია https://healthy-food-near-me.com ვებსაიტზე და დადებულია ამ საიტების მომხმარებელსა და საიტების მფლობელს შორის (შემდგომში https://healthy-food-near-me.com) )
  • ეს შეთანხმება ადგენს მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების და სხვა ინფორმაციის მიღებას, შენახვას, დამუშავებას, გამოყენებას და გამჟღავნებას და სხვა ინფორმაციას, რომელსაც https://healthy-food-near-me.com იღებს საიტის მომხმარებლებისგან. მომხმარებელი ავსებს პერსონალურ მონაცემებს.
  • ინფორმაციის, განცხადების, საიტის ნებისმიერ გვერდზე განთავსებაზე: //healthy-food-near-me.com საიტებზე, მომხმარებელმა ფრთხილად უნდა წაიკითხოს ეს შეთანხმება და გამოთქვას სრული შეთანხმება მის პირობებთან. ამ შეთანხმებაზე სრული თანხმობის დადასტურება არის მომხმარებლის მიერ საიტის გამოყენება.
  • მომხმარებელს არ აქვს უფლება განათავსოს ინფორმაცია, განცხადებები, გამოიყენოს საიტი, თუ იგი არ ეთანხმება ამ ხელშეკრულების პირობებს, ან თუ ის არ მიაღწია კანონიერ ასაკს, როდესაც მას აქვს უფლება დადოს ხელშეკრულებები ან არ არის უფლებამოსილი პირი კომპანია, რომლის სახელითაც განთავსებულია ინფორმაცია, განცხადება.
  • საიტის საშუალებით ინფორმაციის განთავსებით, მომხმარებელი შედის პერსონალურ მონაცემებს ან ამ მონაცემების სხვა გზით მიწოდებას, ან / და საიტზე რაიმე მოქმედების შესრულებას, ან / და საიტის რომელიმე ნაწილის გამოყენებას, მომხმარებელი პირდაპირ ეთანხმება ამ ხელშეკრულების პირობები და უზრუნველყოფს https://healthy-food-near-me.com უფლებას მიიღოს, შეინახოს, დამუშავდეს, გამოიყენოს და გაამჟღავნოს მომხმარებლის პირადი მონაცემები ამ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
  • ეს შეთანხმება არ არეგულირებს და https://healthy-food-near-me.com არ არის პასუხისმგებელი მომხმარებლის პერსონალური მონაცემებისა და ნებისმიერი სხვა ინფორმაციის მიღებაზე, შენახვაზე, დამუშავებაზე, გამოყენებაზე და გამჟღავნებაზე მესამე მხარისთვის, რომელიც არ ეკუთვნის https ://healthy-food-near-me.com და პირები, რომლებიც არ არიან AvtoTachki-ის თანამშრომლები .com, მაშინაც კი, თუ მომხმარებელმა მოიპოვა წვდომა ამ პირების საიტებზე, პროდუქტებზე ან სერვისებზე https://healthy-food-near-me-ის მეშვეობით. .com ან ბიულეტენი. კონფიდენციალური გაგებით, ეს შეთანხმება არის ერთადერთი ინფორმაცია, რომელიც ინახება საიტის მონაცემთა ბაზაში დაშიფრულ მდგომარეობაში და ხელმისაწვდომია მხოლოდ https://healthy-food-near-me.com-ისთვის.
  • მომხმარებელი აცხადებს, რომ მისი პირადი უსაფრთხოების და პირადი მონაცემების და ავტორიზაციის მონაცემების დაცვის უგულებელყოფის შემთხვევაში, მესამე პირებმა შეიძლება მიიღონ არაავტორიზებული წვდომა ანგარიშზე, პერსონალურ და სხვა მომხმარებლის მონაცემებზე. https://healthy-food-near-me.com არ არის პასუხისმგებელი ასეთი წვდომის შედეგად გამოწვეულ ზარალზე.
 2. პერსონალური მონაცემების მოპოვების პროცედურა.
 1. https://healthy-food-near-me.com may collect personal information, namely: name, surname, date of birth, contact numbers, email address, region and location of the User, the password for identification. https://healthy-food-near-me.com may also collect other information:
  • ქუქი – ფაილები ამაზეა დამოკიდებული მომსახურების უზრუნველსაყოფად, მაგალითად, მონაცემების კალათში შენახვა ვიზიტებს შორის;
  • მომხმარებლის IP მისამართი.
 2. ყველა ინფორმაცია აგროვებს ჩვენს მიერ, როგორც არის და არ ცვლის მონაცემთა შეგროვებას. მომხმარებელი პასუხისმგებელია საიმედო ინფორმაციის, მათ შორის პერსონალური მონაცემების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებაზე. Https://healthy-food-near-me.com უფლება აქვს, საჭიროების შემთხვევაში, გადაამოწმოს მოწოდებული ინფორმაციის სიზუსტე და მოითხოვოს მოწოდებული ინფორმაციის დადასტურება საჭიროების შემთხვევაში, მომხმარებლისთვის მომსახურების მიწოდება.
 3. მომხმარებლის ინფორმაციის გამოყენების პროცედურა.
 4. https://healthy-food-near-me.com can use your name, region, and city where you live, email address, phone number, password to identify you as a user https://healthy-food-near-me.com.https://healthy-food-near-me.com may use your contact information to process our newsletter, namely to notify you of new opportunities, promotions, and other news ofhttps://healthy-food-near-me.com. The user can always refuse to conduct mailings according to his contact information. The processing of personal data may be carried out to implement civil law, tax and accounting relations, fulfill contractual obligations to provide services, provide access to the site’s service, identify the client as a site user, provide offer services, process payments, mailing addresses, creating and implementing bonus programs, sending commercial offers and information by mail, e-mail, offering new services, before any information other than the subject of the contract, settlement transactions, reporting, bookkeeping, and management accounting, improving the quality of services, providing website services, posting information, customer announcements on the website of the owner of a personal database, simplifying work with the website and improving its materials.
 5. მონაცემთა ბაზაზე წვდომის უზრუნველყოფის პირობები.
 6. https://healthy-food-near-me.com does not transfer personal data and other information to third parties, except as provided below. According to this Agreement, users have grantedhttps://healthy-food-near-me.com the right to disclose, without limitation of validity and territory, personal data, and other user information to third parties https://healthy-food-near-me.com services, in particular. Still, not exclusively, process applications, payments, deliver packages. Third parties may use user information only if they provide https://healthy-food-near-me.com services and only the information that is necessary to provide the service. Also, the disclosure of personal data without the consent of the User or a person authorized by him is allowed in cases specified by law, and only in the interests of national security, economic welfare, and human rights, in particular, but not exclusively:
  • სახელმწიფო ორგანოების გონივრული მოთხოვნის შემთხვევაში, რომლებსაც აქვთ უფლება მოითხოვონ და მიიღონ ასეთი მონაცემები და ინფორმაცია;
  • თუ, https://healthy-food-near-me.com– ის აზრით, მომხმარებელი არღვევს ამ შეთანხმების პირობებს და/ან სხვა კონტრაქტებს და შეთანხმებებს https://healthy-food-near-me.com და მომხმარებელი.
 7. როგორ შევცვალოთ / წაშალოთ ეს ინფორმაცია ან გამოვწეროთ გამოწერა.
 1. მომხმარებლებს ნებისმიერ დროს შეუძლიათ შეცვლა / წაშლა პირადი ინფორმაცია (ტელეფონი) ან გამოწერის გაუქმება. Https://healthy-food-near-me.com– ის ზოგიერთი მახასიათებლის მუშაობა, რომელიც მოითხოვს მომხმარებლის შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას, შეიძლება შეჩერდეს ინფორმაციის შეცვლის/წაშლის მომენტიდან.
 2. მომხმარებლის პირადი მონაცემები ინახება მანამ, სანამ ისინი არ წაიშლება მომხმარებლის მიერ. მომხმარებლის შესახებ საკმარისი ინფორმაცია პირადი მონაცემების წაშლის ან სხვა დამუშავების შესახებ იქნება მომხმარებლის მიერ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე გაგზავნილი წერილი (ინფორმაცია).
 3. მონაცემთა დაცვა.
 1. https://healthy-food-near-me.com takes all necessary measures to protect data from unauthorized access, alteration, disclosure, or destruction. These measures include inter alia, internal verification of data collection, storage and processing processes, and security measures; all data that https://healthy-food-near-me.com collects is stored on one or more secure database servers and cannot be accessed from outside our corporate network.
 2. https://healthy-food-near-me.com provides access to personal data and information only to those employees, contractors, and agents of https://healthy-food-near-me.com who need to have this information to carry out operations performed on our behalf. Agreements have been signed with these persons in which they undertake to maintain confidentiality and may be liable to penalties, including dismissal and criminal prosecution if they violate these obligations. The user has the rights stipulated by the Law of our country “On the Protection of Personal Data” dated June 1, 2010, N 2297-VI.
 3. შეკითხვების შემთხვევაში საკონტაქტო მისამართი.
 4. თქვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით შეკითხვების, სურვილების, საჩივრების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ელ.ფოსტის მისამართს: Support@healthy-food-near-me.com. წერილობითი თხოვნის საფუძველზე და დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც განსაზღვრავს მის პირადობას და უფლებამოსილებას, მომხმარებელს შეიძლება მივაწოდოთ ინფორმაცია მონაცემთა ბაზის ადგილმდებარეობის შესახებ ინფორმაციის მიღების პროცედურის შესახებ.
 5. კონფიდენციალურობის დებულების ცვლილებები.
 6. ჩვენ შეიძლება შევცვალოთ კონფიდენციალურობის დებულების პირობები. ამ შემთხვევაში, ჩვენ ჩაანაცვლებთ ვერსიას პირობების გვერდზე, ამიტომ პერიოდულად გადაამოწმეთ https://healthy-food-near-me.com/privacy/ ხელშეკრულებაში ყველა ცვლილება ძალაში შედის მათი გამოქვეყნების მომენტიდან. საიტის გამოყენებით, მომხმარებელი ადასტურებს კონფიდენციალურობის დებულების ახალი პირობების მიღებას იმ ფორმულირებით, რომელიც მომხმარებელი იყენებს საიტს.
 7. დამატებითი პირობები.
 1. https://healthy-food-near-me.com is not liable for damage or loss incurred by the User or third-parties as a result of a misunderstanding or misunderstanding of the terms of this Agreement, instructions on the procedure for using the Site, regarding the procedure for posting data, and other technical issues.
 2. იმ შემთხვევაში, თუ კონფიდენციალურობის დებულების ნებისმიერი დებულება, მათ შორის ნებისმიერი წინადადება, მუხლი ან მისი ნაწილი, ჩაითვლება კანონის საწინააღმდეგოდ, ან ძალადაკარგულად, ეს გავლენას არ მოახდენს დანარჩენ დებულებებზე, რომლებიც არ ეწინააღმდეგება კანონს, ისინი რჩებიან სრული ძალა და ძალაშია, და ნებისმიერი არასწორი დებულება, ან დებულება, რომელიც ვერ შესრულდება მხარეთა შემდგომი მოქმედების გარეშე, ითვლება შესწორებულად, შესწორებულად იმ ზომით, რამდენადაც ეს აუცილებელია მისი ვალიდობისა და განხორციელების შესაძლებლობის უზრუნველსაყოფად.
 3. ეს შეთანხმება ვრცელდება მომხმარებელზე საიტის გამოყენების მომენტიდან, რეკლამის განთავსების ჩათვლით და მოქმედებს მანამ, სანამ მომხმარებელზე რაიმე ინფორმაცია არ შეინახება საიტზე, მათ შორის პირადი მონაცემები.
 4. ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მიღებით, თქვენ ასევე ეთანხმებით კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და გამოყენების პირობები Google.