ბერძნული სამზარეულო, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვადაწვრილებით ...