მაღაზიებში ასპარაგუსი დიახ მთელი წლის განმავლობაშიდაწვრილებით ...