ასტიგმატიზმი არის მხედველობის დეფექტი, რომელიცდაწვრილებით ...

ტესტოსტერონი - პასუხისმგებელი ჰორმონიდაწვრილებით ...

რა არის "კუჭის გრიპი"? "ნაწლავის გრიპი",დაწვრილებით ...

ადრე პოლიომიელიტის შემთხვევები გამოწვეული იყოდაწვრილებით ...

ყივანახველა არის მწვავე, გახანგრძლივებულიდაწვრილებით ...