ფსიქოლოგია

ჩვილები ჩვეულებრივ ცნობისმოყვარეები არიან, მაგრამ არსებობსდაწვრილებით ...