გსმენიათ ოდესმე კონდილომის შესახებ?დაწვრილებით ...

გქონიათ ოდესმე ეს უსიამოვნოდაწვრილებით ...

დახელოვნებულია მწვანე სმუზისა და ვაშლის პროდუქტებში,დაწვრილებით ...