საზრუნავი, შიში, სირცხვილი და დისკომფორტი არისდაწვრილებით ...