ემოციური გადაწვა არის დაავადებადაწვრილებით ...

რა ზიანი შეიძლება მოჰყვეს სწრაფსდაწვრილებით ...

გაეცანით სასარგებლო რჩევებს და იპოვეთდაწვრილებით ...