რეგულარული გამონათქვამები ძალიან პოპულარულიადაწვრილებით ...

ის ადამიანები, რომლებიც რეგულარულად მუშაობენდაწვრილებით ...

ტაბულურ ინფორმაციასთან მუშაობა, მომხმარებლები ხშირადდაწვრილებით ...